Monday, May 25, 2009

Selendang Merah

Silat Selendang Merah mula bertapak dan berkembang di negeri Kedah pada sekitar tahun 1920an. Perguruan ini mengandungi cirri-ciri seni tari dan pencak Melayu Asli. Silat ini telah didaftarkan secara rasmi pada tahun 1983 dan kegiatannya bertumpu di sekitar Sungai Petani dan Perlis. Perkembangan silat ini telah dipimpin oleh Wan Yahya bin Wan Chik selaku Mahaguru.

Peringkat Pelajaran

Terdapat 5 peringkat pelajaran yang mesti di lalui oleh seorang penuntut sehingga khatam.

Peringkat 1 – Meliputi asas permulaan seperti jurus pukulan, langkah, tumbuk, tendang dan menepis.

Peringkat 2 – Selendang merah (satu jalur), menandakan mereka boleh mempelajari teknik menagkap, buah pukulan, elakan dan menyerang

Peringkat 3 – Talipinggang hijau, melalui ujian pemilihan seperti kecekapan menagkap serangan lawan, rentak tari silat dan kesempurnaan persembahan. Penuntut diajar buah tindakbalas, buah pecahan kedua serta buah makan balik.

Peringkat 4 – Talipinggang kuning, melalui ujian kelincahan permainan, perlu aktif di dalam kegiatan persatuan. Penuntut diajar teknik permainan kayu dan senjata tajam.

Peringkat 5 – Talipinggang putih, jurulatih bertauliah.

-from wikipedia

No comments:

Post a Comment